Archive for the ‘nauka’ Category

Jedwabny szlak – nić łącząca Wschód z Zachodem

Tradycje kontaktów Wschodu z Zachodem sięgają głębokiej starożytności. Jednym z najważniejszych elementów tych kontaktów był Jedwabny Szlak, którego nazwa bierze się od jedwabiu, będącego tym produktem który pobudzał wyobraźnię Europejczyków. Miasta leżące na szlaku rozwijały się i bogaciły w błyskawicznym tempie. Na przełomie er dzięki tym kontaktom w Rzymie pojawił się jedwab, za który słono [...]

Jan Zamoyski – doradca królów

Zamoyski wywodził się ze średniej szlachty, był człowiekiem, który osiągnął niesamowity sukces dzięki swoim talentom. Karierę zrobił jako doradca, kanclerz i hetman na dworze króla Stefana Batorego, którego był przeciwnikiem i na początku popierał Henryka Walezego. Zamoyski jednak stał się przede wszystkim wrogiem Habsburgów, co będzie miało nie lada znaczenie. Batory widząc, że ma przy [...]

Unia kalmarska – próba zjednoczenia Skandynawii

Kraje skandynawskie są przykładem doskonałej sąsiedzkiej współpracy na wielu płaszczyznach, ale ma ona swoją tradycję wywodzącą się jeszcze ze średniowiecza. Przykładem jest unia kalmarska zawarta w roku 1397, miała być początkiem zjednoczenia trzech skandynawskich królestw. Władcą ich został syn pomorskiego księcia Eryk, jako potomek duńskiego rodu królewskiego od strony matki. Był to dobry wódz i [...]

Czeski żołnierz to Szwejk?

Nam Polakom, którzy walczyli w ostatnich wiekach na wszystkich kontynentach i w wielu wojnach, Czesi wydają się ludźmi będącymi jak najdalej od spraw wojskowych. Symbolem tego jest dzielny wojak Szwejk, któremu do walki się nie spieszyło. Otóż to przekonanie do tylko pewnego stopnia jest słuszne. W średniowieczu to właśnie nasi południowi sąsiedzi byli wzorem żołnierzy. [...]

Wojny Burów z Anglikami

Burowie byli potomkami osadników pochodzenie holenderskiego, niemieckiego i francuskiego, kolonizowali oni południe Afryki, bez przerwy walcząc z tubylczymi plemionami. Ich egzystencję zakłóciło pojawienie się angielskich osadników wspieranych przez Brytyjską Koronę, zostali oni zmuszeni odbyć Wielką Wędrówkę. Na nowych terenach założyli republiki, Transwal, Natal i Oranię. Brytyjczycy chcąc zawładnąć państwami burskimi rozpoczęli pierwszą wojnę burską, jednak [...]

Powstanie Mahdiego w Sudanie

Ten afrykański konflikt znamy w Polsce dość dobrze z powieści przygodowej Henryka Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”. Był to bunt na gruncie politycznym i religijnym, w armii powstańczej służyło wielu derwiszów. Pierwszym przywódcą był Muhammad Ahmad, podający się za Mahdiego. Głównym wrogiem powstańców były Wielka Brytania i Egipt, objęło ono cały Sudan. Na początku [...]

Vasco da Gama

Po zdobyciu przez Turków Konstantynopola i zajęciu przez nich Azji Mniejszej kontakty z Indiami droga lądową zostały bardzo utrudnione. Odważni ludzie Renesansu nie bali się wypływać w morze w poszukiwaniu przygód i drogocennych korzeni. Przodowały w tych atlantyckich wyprawach dwa kraje. Hiszpania i Portugalia. Wyprawa w służbie Hiszpanii dotarła do Ameryki Środkowej uznając, że droga [...]

Rocroi – początek potęgi Francji

Od czasów panowania Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej Hiszpania stawała się coraz silniejsza militarnie. Apogeum osiągnęła za czasów Karola V, który mając do dyspozycji największe środki finansowe, szczególnie od czasów odkryć geograficznych, a także wielką i bitną wielonarodową armię, która na rozkaz swego pana nie wahała się zaatakować nawet papieża. Hiszpania stawała się pierwszą potęgą [...]

Efez, wielkie miasto starożytności

Starożytność grecko-rzymska miała wiele pięknych miast, o których pamięć pochłonął czas. Były symbolami cywilizacji, bogactwa i siły, ale z różnych przyczyn zniknęły z ludzkiej świadomości. Takim wspaniałym miastem był Efez. Ten sam do którego mieszkańców list napisał św. Paweł. Podstawą bogactwa tego miasta był handel. Należał do miast greckich leżących na wybrzeżu Azji Mniejszej wzbudzającym [...]

Cyceron – mówca wszech czasów

Starożytność widziała wielu wybitnych mówców, nie tylko Rzymian, ale też Greków, takich jak Demostenes, Lizjasz, czy Isokrates. Najbardziej znanym jednak jest człowiek będący z pochodzenia i z powodu swojego patriotyzmu Rzymianinem, ale z drugiej strony po uszy zanurzony w kulturze helleńskiej, mowa o Marku Tuliuszu Cyceronie. Był to polityk, którego ideały zawierały się w wolności [...]